PSYKOLOGIN LAUSUNTO

Tutkittava: Teikka, Harri Iisakki, 260768-XXXX
Tutkimuksen ajankohdat: 07.05. ja 12.06.96.
Tutkimusmenetelmät: WAIS, Raven, WMS, Ro, WZT, MMPI, Silhuetti, Symmetria, psykomotoriset tutkimukset.
Tutkimuksen tarkoitus: Työkyvyn arviointi.


Harri Teikalle tehtiin psykologiset tutkimukset työkyvyn arvioimiseksi. Opiskelu ei ole sujunut tyydyttävällä tavalla pitkään aikaan. Itse hän kokee tällä hetkellä suurimmaksi syyksi motivaation puuttumisen.

Tutkimusten vaatimat tehtävät Harri Teikka suoritti asiallisesti, vaikka sanoikin pitävänsä niitä tasoltaan alkeellisina.

Suoritustasoltaan hän edustaa hyvää keskitasoa (äo = 112). Verbaalinen puoli on kaiken kaikkiaan vahvempi ja tasaisempi kuin visuomotorinen. Paras suoritus liittyy kuitenkin sosiaalisen havainnoinnin valppautta edellyttävään tehtävään. Silmän ja käden yhteistoiminta sujuu kankeanlaisesti.

Tutkimukseen liitettiin myös neurologista selviytymistä kartoittavia osioita, koska tutkittavalla on lapsuudessa havaittu kerran poikkeavuutta EEG:ssä. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei erityistä viitettä neurologiseen poikkeavuuteen esiinny. Välitön muisti on myös normaali, mutta kestomuistissa on havaittavaa heikkoutta.

Persoonallisuustesteissä tulee esiin tutkittavan korostunut sensitiivisyys ympäristövaikutuksille. Hän on herkästi haavoittuva, ja ottaa ulkoiset tapahtumat turhan henkilökohtaisesti. Hänellä on taipumus yliarvioida vähänkin uhkaavat ja ahdistavat tilanteet, ja suhtautua epäluuloisen varautuneesti sosiaaliseen ympäristöön. Hän reagoi eristäytymällä tai vetäytymällä suojaavan roolin taakse, jolloin käyttäytymiselle on ominaista vaikutuksen tekeminen ja itseä korostava, yksipuolisen dominoiva asennoituminen.

Tutkittavalla on runsaasti pätemisen halua ja kunnianhimoinen pyrkimys hallita kaikkia tilanteita. Tavanomaisista jokapäiväisen elämän asioista hän ei jaksa kiinnostua ja motivaation puute näkyy harkinnan ja suunnitelmallisuuden puutteena. Realiteettitaju ei pidä kaikissa tilanteissa, vaan pinnan alta purkautuu hallitsemattomasti ahdistavia ja aggressiivisiakin impulsseja. Psykoottisen hajoamisen vaara on selvästi olemassa.

Visuomotoristen suoritusten epätasaisuus ja kestomuistin puutteellisuus voidaan selittää persoonallisuuden häiriintyneisyyden avulla. Sisäisen kokemusmaailman hajanaisuus ja grandioottiset piirteet häiritsevät keskittymistä realistista suoritusta vaativiin tehtäviin.

Tehtyjen psykologisten tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että Harri Teikka on persoonallisuudeltaan häiriintynyt ja piirteet viittaavat schizoidiin ja paranoidiin persoonallisuuteen. Harri Teikka ei ole mielestäni tällä hetkellä työkykyinen, vaan psykiatrisen hoidon ja lääkityksen tarpeessa.

Eveliina Palkomaa
psykologi

Takaisin.