II: SOFTWARE

Hiljaisuus on kauneinta musiikkia

There is no such thing as an empty space or an empty time. There is always something to see, something to hear.

- John Cage (3)

Amerikkalainen John Cage (1912-1992) on yksi 1900-luvun tärkeimpiä ja vaikutusvaltaisimpia säveltäjiä, jonka ajattelu ja filosofia ovat jättäneet jälkensä kaikkeen avantgardeen, olipa sitten kyse sävel- tai maalaustaiteesta, performancesta tai tanssista. Cagen tuotannon käänteentekevimpiä teoksia on '4'33"' (1952). Se koostuu vain kolmesta tauosta, joiden yhteiskesto on teoksen nimi -- toisin sanoen neljä ja puoli minuuttia pelkkää hiljaisuutta! Vastine maalaustaiteessa voisi olla Malevitshin 'Valkoinen neliö valkoisella pohjalla' (1918). Molemmat teokset osoittavat, että suuri taiteilija pystyy ilmaisemaan myös tekemättä jättämisellä. Kun teos itse ei "kerro", avautuu kuulijan mieli huomioimaan teoksen ympäristöä, tilanteen ja teoksen suhdetta. Yleisö siis luo tavallaan näin teoksen. Cage uskoi intuition voimaan ja oli kiinnostunut sattuman käytöstä säveltämisessä.

Sovelsipa säveltäjä apunaan nopanheittoa tai kiinalaista I Ching -kirjaa (puhumattakaan Aku Ankan "höpsismistä"), sattumaoperaatiot merkitsevät luonnonvoimien määräämän tuloksen ehdotonta hyväksymistä. Musiikki ei ole siis kuulijalle keino vastaanottaa säveltäjän ajatuksia vaan keino havainnoida maailmaa. Tämä tuntuu olevan monien aikamme johtavien säveltäjien yhteinen näkemys. (6)

Seuraava luku: Musique concrete


[Software: pääsivu] [Elektronisen musiikin ja teknon lyhyt historia]

pHinnWeb