II: SOFTWARE

Eurodance: Musiikkitehtaat

Syntetisaattorit hyväksyttiin itsestäänselvyyksinä popmusiikissa, mikä aiheutti monissa ymmärrettävän vastareaktion. Pelättiin, että koneet veisivät perinteisiltä muusikoilta työpaikat. Syntetisaattorien ja rumpukoneiden käyttö oli helppoa ja halpaa, ja Stock-Aitken-Watermanin kaltaiset hittitehtaat suolsivat massoille mielikuvituksetonta "eurohumppaa". Palaamme jälleen jo aikaisemmin esillä olleeseen "autenttisuuden" ongelmaan. Vaikkakin musiikkiteknologia on kaikille yhteistä, "aitoina" itseään pitävät teknon ja housen harrastajat ottavat mielellään pesäeroa kaupalliseen "euromusiikkiin", jota tuotetaan nopeaa kulutusta ja listakierrätystä varten; kaupallisten tähtinimien vaihtuvuuden ollessa hyvinkin nopeaa.

Seuraava luku: Sampling


[Software: pääsivu] [Elektronisen musiikin ja teknon lyhyt historia]

pHinnWeb