INTRO

Jumputuksen juurilla

Elektroninen musiikki on monille hämärä käsite. Arkiajattelussa sen käsitetään yleensä liittyvän ääninauhoihin, syntetisaattoreihin ja sekaviin kytkentäkaavioihin. Harrastajien ajatellaan olevan akateemisia älykköjä, jotka tuhertavat kammioissaan mystisiä musiikin teorioitaan, nämä tietysti maallikolle täyttä hepreaa. Sana tekno taas tuo useille kielteisiä mielleyhtymiä. Sehän on sitä yhtä ja samaa "jumputusta" -- raivostuttavaa muotiliikkeiden ja diskojen tausta-muzakia, jota ei pääse karkuun, liikkui melkein missä tahansa.

Tämä teksti pyrkii oikomaan näitä käsityksiä - tai sitten antamaan ennakkoluuloille entistä vahvemman pohjan.

Tarkoitus ei ole luoda kaikenkattavaa historiikkia -- mikä olisikin mahdotonta, kun ottaa huomioon sen tahdin, jolla moderni elektroninen musiikki synnyttää jatkuvasti uusia artisteja, alagenrejä ja jopa erillisiä alakulttuureita -- vaan pikemminkin toimia jonkinlaisena esittelynä tai johdantona.

Ensimmäisessä osassa Hardware käsitellään elektronisten soitinten historiaa 1800-luvulta nykypäivään. Toinen osa Software käsittelee elektronisen musiikin ja sitä edeltäneen avantgarden historiaa. Teknoon liittyy olennaisena osana "rave"- eli tanssikulttuuri. Viimeisessä osassa Interface pohditaan hieman ravekulttuurin merkitystä 90-luvun kulttuurisessa ilmastossa.

Mitä on tekno?

Tekno on elektronista tanssimusiikkia, nykyisen elektronisen musiikin kaupallinen valtavirtaus. Suunnilleen kaikkea sitä musiikkia, jota vielä kymmenen vuotta sitten olisi kutsuttu "diskoksi", myydään nykyään teknona. Teknossa on kuitenkin myös omat kokeilijansa ja avantgardistinsa, jotka välttävät kaupallisten trendien orjallista seuraamista, joten kaikkea teknomusiikkia on tuskin syytä niputtaa kielteisen yleisnimikkeen "jumputus" alle. Tekno on käsitteenä sikäli ongelmallinen, koska se nivoo sisäänsä niin kaupallisen pop-teknon kuin kokeilevan ambientinkin, jota vielä vuosikymmen sitten olisi pidetty täytenä avantgardena, puhumattakaan muista alalajeista. Teknoa voisikin pitää samanlaisena yleiskäsitteenä kuin jazzia, joka pitää sisällään niin traditionaalista tyyliä kuin kokeilevaakin: swingiä, bebopia, freetä, fuusiota, jne.

Rockin kuolema ja autenttisuuden ongelma

Monet perinteisen rockmusiikin harrastajista syyttävät teknoa "epäaidoksi" musiikiksi, sikäli kuin se on musiikkia ollenkaan. Se on "epäautenttista", koska sitä ei ole luotu "oikeilla" soittimilla kuten sähkökitaralla, bassolla ja "oikeilla" rummuilla. Sen sijaan siinä käytetään syntetisaattoreita, sämplereitä, sekvenssereitä ja ohjelmoitavia rumpukoneita. Se ei siis ole "aitoa", "elävää" musiikkia. Siinä ei ole "sielua".

Nykyinen rock on kulkenut pitkän matkan juuriltaan bluesista, joka oli alun perin Amerikan mustien orjien työmusiikkia. Autenttisuuden korostaminen tässä yhteydessä on siis silkkaa hiustenhalkomista. Täysin puhdasta ja vieraista vaikutteista vapaata ilmaisumuotoa tuskin on edes olemassa, ellei sitten eletä täydellisessä kulttuurisessa umpiossa. Ja monien mielestä rock on tullut tiensä päähän itseään uudentavana ilmaisutapana: ainoastaan nostalgialle on enää sijaa.

Ehkä teknon voisi ajatella hyvin heijastavan nykyistä koneistunutta todellisuuttamme, jossa on vaikea sulkea korviaan teollisuuden, liikenteen, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan luomalta mekaaniselta, sähköiseltä ja elektroniselta äänimaailmalta.

Ääni ja vimma

Nykyinen teknomusiikki on monessa mielessä vain jäävuoren huippu, tulosta jo runsaat sata vuotta kestäneestä evoluutiosta, josta on löydettävissä muutamia selkeitä kehityslinjoja. Vastakkain on kaksi perinnettä. Toisaalla on teollistumisen ja teollisen äänimaailman tuoma "koneiden rytmin" perinne. Tämä ilmenee niin 1910-luvun futuristisen liikkeen kokeilevassa musiikissa kuin nykyisessä tanssiteknossakin. Ja toisaalla on "pehmeä", korkeataiteellinen Erik Satiesta lähtevä avantgardismin perinne, joka ulottuu nykyisin pinnalla olevaan ambient houseen asti. Siinä korostetaan sellaista niukkaa musiikillista ilmaisua, joka jättää tilaa kuulijan omille ajatuksille, ja joka ilmaisumuotona ei ole niin kokonaisvaltaisesti dominoiva kuin edellinen.

[Hardware] [Software] [Interface] [Outro] [Pääsivu]

Copyright © 1994-2005 Erkki Rautio

Back to The History of Electronic Music @ pHinnWeb

pHinnWeb