I: HARDWARE

Mikä on syntetisaattori?

Ralph Denyerin mukaan

syntetisaattori on elektroninen instrumentti, joka luo perusäänen, josta se sitten eri tavoin muokkaamalla tuottaa suuren joukon erilaisia ääniä. Sen jälkeen, kun ne on asetettu tuottamaan tietty ääni, niitä soitetaan "kontrolloijan" avulla. Kaikki varhaiset syntetisaattorit käyttävät kosketinsoittimia kontrolloijina.

Kaikkia oikeaoppisesti rakennettuja syntetisaattoreita kontrolloidaan muuntelemalla jännitteen tasoa. Syntetisaattori käyttää tätä jännitettä perusääntä kontrolloidakseen. Tähän se tarvitsee taas jännitteellä kontrolloitua oskillaattoria eli värähtelijää (voltage- controlled oscillator eli VCO). Nämä ovat mutkikkaita komponentteja, jotka toimivat lukuisilla tavoilla: ne tuottavat "kanttiaaltoa", "siniaaltoa", "sahanteräaaltoa" ja kolmiota muistuttavaa aallonmuotoa, jota sitten jatkossa muokataan edelleen halutuksi musikaaliseksi ääneksi. Syntetisaattorissa on myös ns. kohinageneraattori (noise generator), joka synnyttää "valkoista" tai "vaaleanpunaista" kohinaa.

Kun VCO on synnyttänyt perusäänen, niin jännitteellä kontrolloitu suodatin (voltage-controlled filter eli VCF) viimeistelee äänen. VCF leikkaa pois joitain taajuuksia, niin että muut korostuvat. Samalla tavoin äänenvoimakkuutta muokataan jännitteen kontrolloijavahvistimella (voltage-controlled amplifier, VCA). Syntetisaattoreissa on myös säätimet, jotka toimivat "vaipan" muovaajina tai generaattoreina (envelope generator). Näitä voidaan VCA:n kanssa yhdessä hyödyntää säätämään ennalta äänen "vaippaa" (envelope). Toisin sanoen ne kontrolloivat nuotin atakkia, viivettä ja pitkitystä (attack, delay, sustain eli ADS) tai edellä mainittujen lisäksi äänen vapautumista (ADSR).

On olemassa kolme tapaa syntetisoida musiikkia: syntetisaattoria voidaan käyttää "matkimaan" minkä tahansa soittimen ääntä, sitä voidaan käyttää tuottamaan ääniä, joita vain sillä yksin voidaan aikaansaada, tai synnyttää ääniä, joissa molemmat edellämainitut elementit ovat osatekijöinä.(2)Seuraava luku: Synteettinen vallankumous


[Hardware: pääsivu] [Elektronisen musiikin ja teknon lyhyt historia]

pHinnWeb