I: HARDWARE

Magneettinen vallankumous

Seuraava elektronisen musiikin kehitysvaihe todentui toisen maailmansodan jälkeen. Tämä vaihe ei johtunut minkään uuden, vallankumouksellisen musiikki-instrumentin synnystä, vaan nykyaikaisen magnetofonin keksimisestä. Näin musiikillisten mahdollisuuksien kenttä laajeni huomattavasti. Nauhurista tuli monille kokeileville säveltäjille oleellinen väline musiikin tallettamiseen ja esittämiseen. "Studion aikakausi" alkoi vuonna 1948 Pariisissa ja levisi sieltä muualle maailmaan. Alkeellisista savikiekoista, joille ääni oli talletettu, edettiin ennen pitkää metallilankanauhureihin, saksalaisten kehittämistä paperinauhoista lopulta magneettinauhoihin. Bell Labs kehitti puolestaan 1948 varhaiset transistorit, ja kömpelöistä tyhjiöputkista siirryttiin kevyempään miniatyyriteknologiaan.

Seuraava luku: Elektronisen musiikin studiot


[Hardware: pääsivu] [Elektronisen musiikin ja teknon lyhyt historia]

pHinnWeb