Charm of Sound mailinglist now at:
http://groups.yahoo.com/group/charmlist/.

===========================================================
_______________C_H_A_R_M_ _O_F_ _S_O_U_N_D_______________
===========================================================

<ÄÄNEN LUMO ry>

<ÄÄNEN LUMO ry> on vuonna 1995 perustettu elektronisen musiikin,
äänitaiteen ja kokeellisen musiikin yhdistys. <ÄÄNEN LUMO ry> järjestää
konsertteja, julkaisee email-jäsenlehteä, tiedottaa sekä luo kontakteja ja
toteuttaa yhteistyöprojekteja.

Neljästi vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa) ilmestyvä ezine
"
.  .  . " sisältää alan kirjoituksia, tietoa julkaisuista, tapahtumista ja
konserteista sekä infoa yhdistyksen ja jäsenten projekteista. Lehden
jakelu
jäsenille tapahtuu sähköpostitse.

<ÄÄNEN LUMO ry:n> keskeisin tarkoitus on tukea ja saada esiin kotimaista
alan toimintaa ja tuotantoa. Tämä toteutuu mm. kokoamalla tietoa alan
aktiviteeteista ezineen, ja konkreettisemmin, yhdistysten järjestämien
projektien välityksellä.

Yhdistys järjestää syksyisin ÄÄNEN LUMO -tapahtumaa, ja myös muuta
toimintaa projektikohtaisesti. Kaikki <ÄÄNEN LUMO ry:lle> lähetetyt
äänitteet / nauhoitteet kootaan yhdistyksen arkistoon. Arkistomateriaali
on
konserttijärjestäjien, toimittajien ja muiden käytettävissä. Useisiin
satoihin teoksiin kasvaneen arkiston nimikkeet tulevat myöhemmin esille
Internettiin.
----------------------------------------------------------------------------
----------

<ÄÄNEN LUMO ry:n> jäseniksi hyväksytään säveltäjiä, esittäjiä,
äänitaiteilijoita ja muita yhdistyksen edustamalla alueella vaikuttavia
henkilöitä ja yhteisöjä. Kannattajajäseniksi voivat liittyä ketkä vain
yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt tai yhteisöt.

Jäseneksi / kannattajajäseniksi liittyminen tapahtuu maksamalla vuotuinen
jäsenmaksu 100 mk yhdistyksen tilille:  ja
lähettämällä yhteys- ja osoitetiedot yhdistykselle. Varmin tapa saada
tiedot perille on merkitä maksusiirron 'viesti'-kohtaan täydelliset
yhteystiedot.

Toivomme säveltäjien ja esittäjien lähettävän jo liittymisvaiheessa meille
äänitemateriaalia sekä tietoa toiminnastaan. Yhdistykselle lähetetty
materiaali on tulevien tapahtumien ja projektien suunnittelun pohjana.

________________________________________________________
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
____________C_H_A_R_M_ _O_F_ _S_O_U_N_D____________
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/


ÄÄNEN LUMO ry, PL 353, 00131 Helsinki.
email: charm_of_sound@yahoo.com / charmear@nic.fi

index