EKTROVERDE

'Ektroverde is a Finnish group of experimental music. The activity of Ektroverde does not restrict to traditional and accustomed forms of performing music but operates as performances, rituals and happenings that frequently use to the logic of the conceptual art and investigate the act itself. In spite of the scientific approach Ektroverde does not exclude myths and stories but employs and produces them.'
This is the only official and unanimous statement that Ektroverde has given. This group plays with the publicity and ambivalent stories and that's why the punctual information about the group is difficult to have.


'Ektroverde on suomalainen kokeellisen musiikin ryhmä, jonka toiminta ei rajoitu perinteisiin, totuttuihin musiikin esitysmuotoihin, vaan toimii performansseina, rituaaleina ja tapahtumina, jotka toimivat usein käsitetaiteen logiikan mukaisesti tutkien omaa tekemistään. Ektroverde ei sulje tieteellisen lähestymistapansa ulkopuolelle myyttejä ja kertomuksia, vaan ammentaa niistä ja luo itse uusia.'

Tämä on ainoa virallinen yksimielinen lausunto, jonka Ektroverde-ryhmä on itsestään antanut. Ryhmän toimintaan kuuluu julkisuudella ja ristiriitaisilla tarinoilla leikittely ja siksi ryhmän toiminnasta on hyvin vaikea saada mitään täsmällistä tietoa.

Back